Montaj Talimatı Bilgiler
14 Jul

MONTAJ TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Montaja başlamadan önce laminat parkenizi zemin ısısına uyum sağlaması için paketinden çıkartmadan zemine düz bir şekilde yayarak veya paketler istif halinde ve 48 saat oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Parkelerle zemin ısısı arasındaki fark +3 dereceyi geçmemelidir.
Laminat parke üretim esnasında sıkı bir kalite kontrol işleminden geçmiş olmasına rağmen herbir panel döşeme işleminden önce montaj elemanları tarafından kontrol edilmelidir.
Döşemeden önce parkeleri herhangi bir üretim ve renk hatasına karşı kontrol ediniz. Çünkü herhangi bir şekilde yerine uygulandıktan sonra sökülen bu parkeler için yapılabilecek değiştirme talepleri kabul edilmeyecektir.
Parkelerin sökülmesi için 15-18 derece oda sıcaklığı ve en az 15 derece zemin ısısına sahip olmasına dikkat ediniz. Odadaki nispi nem oranı %50-60 dolaylarında olmalıdır. Her paket beklenilmeden açılır açılmaz döşenmelidir.
Parkeler odadaki ışık kaynağına ve laminat parke panellerinin uzun kenarına paralel olacak şekilde döşenmelidir.
Döşenmeden önce parke panellerinin en son sırasının genişliği ölçülmelidir. Bu sıra 5cm den daha dar olmamalıdır. Bu yüzden bununla ilgili olarak ilk sıranın düzenlenmesi gerekebilir.
Laminat parke yerle temas halinde olmayacak şekilde döşenir, hiçbir şekilde yere yapıştırılmaz, çivilenmez, yerle bütünleştirilemez.
Unutulmamalıdır ki laminat parke ahşap kökenli yapısından dolayı çalışır. Bu nedenle döşeme işlemi sırasında bölmeler, duvarlar, tesisat boruları, kapı kasaları ve diğer benzeri parkenin hareketini engelleyici elemanlar ile parke arasında en az 15mm çalışma boşluk payı bırakılmalıdır.
Uygulama yapılacak alanın boyu maksimum 8m geçiyorsa mutlaka geçiş profili kullanarak alan bölünmelidir.
Laminat parke panel birleşimleri gerek uzun kenar gerekse kısa kenardan yaklaşık 30 derece açı ile geçilerek yapılır. Önerilen birleştirme metodu ise; önce panelin uzun kenarı döşenmiş sıradaki panelin uzun kenarına takılır. Diğer panel yaklaşık 30 derecelik açıya takılan bu panelin baş tarafına yine 70 derecelik bir açıya baş tarafı takılır. Düzlem açısı her iki panelinde 30 dereceye getirilir ve uzun kenarlar hafif bir itme ile birbirine monte edilmiş olur. Her bir sıra tamamlanarak yatırılır.
Parkeler döşenirken parkenin lamba kısmına hiçbir şekilde çekiçle direkt olarak vurulmamalıdır. Bu işlem için özel lamba boşluğu olan tahta sıkıştırma bloğu kullanılmalıdır.
Polietilen şilte: ses, ısı, nem izolasyonu ve zemin pürüzlüğünü (Döşenecek zemin yüksek farklılığı her 1 metrede 2mm den fazla olmamalıdır.) gidermek için laminat parke panellerinin uzun kenarına paralel gelecek şekilde döşenecek zemine serilir. Taşan filmler yan yana getirilerek yapıştırılır. Bu işlem nem izolasyonu için gereklidir.
Duvar ile laminat parke arasında mesafe takozları yerleştirilir(15mm boşluk sağlayacak şekilde). Duvar eğrilikleri panel üzerinde paralel çizilerek kesilir. Sıra sonundaki panel çektirme demiri vasıtasıyla sıkıştırılır. Duvar kenarı sonuna kadar parke yerleştirildikten sonra en son panelin lambası döşenen parkenin lambası ile yüz yüze getirilir ve son kısımdaki eksik kalan kısım kesilir. Yine 15mm genleşme için boşluk bırakılır. İlk sıradan kesilip artan parke paneli 40 cm den uzun ise ikinci sıraya bu parça ile başlanır. Yan yana iki parke paneli bitiş noktaları arasında en az 30 cm mesafe olmalıdır. Bu ölçüye özellikle montaj esnasında dikkat edilmelidir. Zayiat azaltmak için daha kısa kesilen parçalar kilit birleşiminde istenmeyen sonuçlara sebep olur.
Döşeme işleminin sonuna gelindiğinde en son parke döşemesinde parke büyük olasılıkla kesilecektir. Kesilecek noktayı ve düzlemi belirtmek için panelin lamba kısmı duvara gelecek şekilde sağlam bir parke kesilecek parkenin üzerine konur ve zıvanalı taraftan kesilecek parke çizilir. Kenarında 15mm açıklık bırakılması unutulmamalıdır.
Oda içinde bulunan borulara parkenin uydurulması için boruların geldiği noktalardan boru çapınca daireler açılır ve 45 derecelik açı ile kesilerek arasındaki parça çıkarılır. Parke yerleştikten ve borular deliklere getirildikten sonra bu çıkarılan parça tekrar yerine yapıştırılır.
Laminat parke alttan ısıtma sistemine sahip zeminler için zeminin ancak ısıtma inşaat projesine uygun ve ilgili birimlerce kontrolü yapılmış olmak kaydı ile uygulanır.
Laminat parkeye şilte yapıştırılmaz, çivilenmez. Çünkü parke panelleri yüzer sistem çalışır. Yani birlikte hareket etme yeteneğine sahiptir.
Parke süpürgelikleri duvara monte edilir. Süpürgelik kesinlikle parke üzerine çakılmamalıdır.
 

Hatay Parke 2019 I Tasarım Ankara Hosting